Մոդել։ BTP-1110
Տրամագիծ։ 65 մմ
Ծավալ։ 35մլ
3500 դրամ
Մոդել։ BTP-1111
Տրամագիծ։ 65 մմ
Ծավալ։ 50մլ
4000 դրամ
Մոդել։ BTP-1112
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 50մլ
3250 դրամ
Մոդել։ BTP-1102
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 100մլ
4500 դրամ
Մոդել։ BTP-1115
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 130մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BTP-1114
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 135մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BTP-1116
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 150մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BTP-1118
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 170մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BTP-1137
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 180մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BTP-1119
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 190մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BTP-1129
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 200մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BTP-1120
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 230մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BTP-1117
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 250մլ
7000 դրամ
Մոդել։ BTP-1122
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BTP-1101
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 210մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BTP-1109
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 220մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BTP-1123
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 230մլ
3000 դրամ
Մոդել։ BTP-1124
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 350մլ
2100 դրամ
Մոդել։ BTP-1126
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 350մլ
4200 դրամ
Մոդել։ BTP-1128
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 380մլ
3800 դրամ