Նրբաթիթեղի տպագրության պայմաններ

Յուրաքանչյուր տեսակի նրբաթիթեղ տպագրելու համար միանվագ պատրաստվում է տպագրական կաղապար, որի համար վճարում է պատվիրատուն՝ յուրաքանչյուր  գույնի համար 15․000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)։ 

Տպագրությունը կարող է լինել 1-5 գույն։ 

Յուրաքանչյուր նրբաթիթեղի անհատական տպագրության համար սահմանված է նվազագույն քանակ և անհատական գին, որին կարող եք ծանոթանալ գլխավոր էջում: Պատվերը համարվում է հաստատված դիզայնի վերջնական հաստատումից հետո, ինչպես նաև տպագրական կաղապարի գումարի ամբողջական վճարումից և պատվերի 50% կանխավճարից հետո։ 

Ապրանքի ամբողջական վճարումը կատարելուց հետո պատվիրատուն կարող է ստանալ իր պատվերը։ Պատվերի կատարման ժամկետը 10-15 աշխատանքային օր է։