Մոդել։ KTP-1100
Տրամագիծ։ 295 մմ
1500 դրամ
Մոդել։ KBG-1116
Տրամագիծ։ 110 մմ
700 դրամ
Մոդել։ KDS-1101
Չափս։ 375 x 295 x 22.7մմ
1300 դրամ
Մոդել։ PRSH-1005
Տրամագիծ։ 50 մմ
1250 դրամ
Մոդել։ KNT-1130
Չափս։ 198․5 x 146.7 x 14մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KTS-1001
Տրամագիծ։ 175 մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KNT-1122
Չափս։ 195 x 140.4 x 10.4մմ
2200 դրամ
Մոդել։ PRSH-1232
Տրամագիծ։ 55 մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KTP-1101
Տրամագիծ։ 257 մմ
1650 դրամ
Մոդել։ KNT-1120
Չափս։ 191.6 x 144.7 x 27.2մմ
2200 դրամ
Մոդել։ PRSH-1033
Տրամագիծ։ 58 մմ
800 դրամ
Մոդել։ KTS-1003
Տրամագիծ։ 125 մմ
2000 դրամ
Մոդել։ KBG-1117
Տրամագիծ։ 110 մմ
700 դրամ
Մոդել։ KDS-1102
Չափս։ 343.5 x 266 x 18մմ
1800 դրամ
Մոդել։ KNT-1121
Չափս։ 197.5 x 116.6 x 23.4մմ
2400 դրամ
Մոդել։ KDT-1121
Տրամագիծ։ 214.5 մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KDT-1006
Տրամագիծ։ 198 մմ
3500 դրամ
Մոդել։ KTS-1009
Տրամագիծ։ 100 մմ
2400 դրամ
Մոդել։ KNT-1125
Չափս։ 147 x 98 x 23մմ
2625 դրամ
Մոդել։ KNT-1123
Չափս։ 127.6 x 85.5 x 13.1մմ
2750 դրամ