Մոդել։ MIOG-1024
Տրամագիծ։ 94.8 մմ
Ծավալ։ 400մլ
5600 դրամ
Մոդել։ MIOG-1013
Տրամագիծ։ 71 մմ
Ծավալ։ 200մլ
6200 դրամ
Մոդել։ MIOG-1001
Տրամագիծ։ 70 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2450 դրամ
Մոդել։ MIOG-1003
Տրամագիծ։ 70 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2800 դրամ
Մոդել։ MIOG-1011
Տրամագիծ։ 70 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2450 դրամ
Մոդել։ MIOG-1005
Տրամագիծ։ 70 մմ
Ծավալ։ 180մլ
3250 դրամ
Մոդել։ MIOG-1012
Տրամագիծ։ 85 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2400 դրամ
Մոդել։ MIOG-1006
Տրամագիծ։ 70.3 մմ
Ծավալ։ 140մլ
8000 դրամ
Մոդել։ MIOG-1097
Տրամագիծ։ 80 մմ
Ծավալ։ 100մլ
3250 դրամ
Մոդել։ MIOG-1015
Տրամագիծ։ 57 մմ
Ծավալ։ 70մլ
4500 դրամ
Մոդել։ MIOG-1007
Տրամագիծ։ 57 մմ
Ծավալ։ 70մլ
4500 դրամ
Մոդել։ MIOG-1014
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 50մլ
2800 դրամ
Մոդել։ MIOG-4051
Տրամագիծ։ 191 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
3200 դրամ
Մոդել։ MIOG-1016
Տրամագիծ։ 230 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
2600 դրամ
Մոդել։ MIOG-1017
Տրամագիծ։ 230 մմ
Ծավալ։ 700մլ
2500 դրամ
Մոդել։ MIOG-1018
Տրամագիծ։ 200 մմ
6500 դրամ
Մոդել։ MIOG-1020
Տրամագիծ։ 200 մմ
11000 դրամ
Մոդել։ MIOG-2048
Տրամագիծ։ 210 մմ
16600 դրամ
Մոդել։ MIOG-4047
Տրամագիծ։ 160 մմ
8600 դրամ
Մոդել։ MIOG-1019
Տրամագիծ։ 165 մմ
4500 դրամ