Մոդել։ KNT-1130
Չափս։ 198․5 x 146.7 x 14մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KNT-1122
Չափս։ 195 x 141 x 10մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KNT-1120
Չափս։ 191.6 x 144.7 x 27.2մմ
2200 դրամ
Մոդել։ KNT-1121
Չափս։ 197.5 x 116.6 x 23.4մմ
2400 դրամ
Մոդել։ KNT-1125
Չափս։ 147 x 98 x 23մմ
2625 դրամ
Մոդել։ KNT-1123
Չափս։ 127.6 x 85.5 x 13.1մմ
2750 դրամ
Մոդել։ KNT-1124
Չափս։ 127 x 86 x 6.6մմ
2500 դրամ
Մոդել։ KNT-1126
Չափս։ 127.7 x 76.2 x 10.2մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KNT-1127
Չափս։ 112 x 87 x 11.5մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KNT-1128
Չափս։ 96.4 x 80.6 x 7.6մմ
2400 դրամ