Թղթե բաժակների  տպագրության պայմաններ


Յուրաքանչյուր տեսակի բաժակ տպագրելու համար միանվագ պատրաստվում է տպագրական կաղապար, որի համար վճարում է պատվիրատուն՝ յուրաքանչյուր գույնի համար 15․000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-Ն)։ Տպագրությունը կարող է լինել 1-5 գույն։ Յուրաքանչյուր թղթե բաժակի անհատական տպագրության համար սահմանված է նվազագույն քանակ և անհատական գին, որին կարող եք ծանոթանալ գլխավոր էջում:
 Պատվերը համարվում է հաստատված դիզայնի վերջնական հաստատումից հետո, ինչպես նաև տպագրական կաղապարի գումարի ամբողջական վճարումից և պատվերի 50% կանխավճարից հետո։
Ապրանքի գնի ամբողջական վճարումը կատարելուց հետո պատվիրատուն կարող է ստանալ իր պատվերը։ Պատվերի կատարման ժամկետը 10-15 աշխատանքային օր է։