Մոդել։ TTT-1102
Տրամագիծ։ 362 մմ
9750 դրամ
Մոդել։ TSH-1101
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 10000մլ
2550 դրամ
Մոդել։ NEP-1108
Չափս։ 143 x 138 x 45մմ
Ծավալ։ 390մլ
5400 դրամ
Մոդել։ NTP-1120
Չափս։ 268 x 184.5 x 53.7մմ
Ծավալ։ 1500մլ
7400 դրամ
Մոդել։ TTP-1130
Տրամագիծ։ 244 մմ
Ծավալ։ 2100մլ
7700 դրամ
Մոդել։ DTP-1044
Չափս։ 104 x 103.2 x 77մմ
Ծավալ։ 450մլ
5500 դրամ
Մոդել։ TTT-1103
Տրամագիծ։ 340 մմ
7500 դրամ
Մոդել։ TSH-1102
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 5000մլ
3100 դրամ
Մոդել։ NTP-1110
Չափս։ 186 x 131 x 86մմ
Ծավալ։ 1300մլ
4000 դրամ
Մոդել։ NEP-1151
Չափս։ 143 x 138 x 45մմ
Ծավալ։ 390մլ
6400 դրամ
Մոդել։ TTT-1104
Տրամագիծ։ 340 մմ
7500 դրամ
Մոդել։ TSH-1103
Տրամագիծ։ 47 մմ
Ծավալ։ 4900մլ
2900 դրամ
Մոդել։ NEP-1112
Չափս։ 170 x 104 x 38մմ
Ծավալ։ 450մլ
4000 դրամ
Մոդել։ NTP-1101
Չափս։ 185.7 x 142 x 63մմ
Ծավալ։ 1050մլ
3900 դրամ
Մոդել։ TSH-1104
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 3000մլ
3900 դրամ
Մոդել։ NEP-1110
Չափս։ 150 x 135 x 50.4մմ
Ծավալ։ 500մլ
6000 դրամ
Մոդել։ NTP-1102
Չափս։ 196.5 x 143 x 51.2մմ
Ծավալ։ 900մլ
2900 դրամ
Մոդել։ TTT-1215
Տրամագիծ։ 340 մմ
8500 դրամ
Մոդել։ TSH-1106
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 3000մլ
6360 դրամ
Մոդել։ NTP-1109
Չափս։ 186 x 131 x 55մմ
Ծավալ։ 800մլ
3000 դրամ