Մոդել։ TSH-1101
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 10000մլ
2550 դրամ
Մոդել։ TSH-1102
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 5000մլ
3100 դրամ
Մոդել։ TSH-1103
Տրամագիծ։ 47 մմ
Ծավալ։ 4900մլ
2900 դրամ
Մոդել։ TSH-1104
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 3000մլ
3900 դրամ
Մոդել։ TSH-1106
Տրամագիծ։ 45 մմ
Ծավալ։ 3000մլ
6360 դրամ
Մոդել։ TSH-1261
Տրամագիծ։ 37 մմ
Ծավալ։ 2900մլ
4000 դրամ
Մոդել։ TSH-1107
Տրամագիծ։ 37 մմ
Ծավալ։ 1980մլ
4840 դրամ
Մոդել։ TSH-1108
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 2000մլ
2900 դրամ
Մոդել։ TSH-1109
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1500մլ
5800 դրամ
Մոդել։ TSH-1105
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1490մլ
5800 դրամ
Մոդել։ TSH-1176
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
4500 դրամ
Մոդել։ TSH-1135
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
4500 դրամ
Մոդել։ TSH-1113
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
4400 դրամ
Մոդել։ TSH-1260
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 1000մլ
4400 դրամ
Մոդել։ TSH-1112
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 990մլ
3600 դրամ
Մոդել։ TSH-1114
Տրամագիծ։ 38 մմ
Ծավալ։ 960մլ
2600 դրամ
Մոդել։ TSH-1175
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 800մլ
5800 դրամ
Մոդել։ TSH-1117
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 750մլ
3600 դրամ
Մոդել։ TSH-1115
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 740մլ
5200 դրամ
Մոդել։ TSH-1116
Տրամագիծ։ 28 մմ
Ծավալ։ 550մլ
5800 դրամ