Մոդել։ BSP-1104
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 50մլ
3250 դրամ
Մոդել։ BSP-1101
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 100մլ
4500 դրամ
Մոդել։ BSP-1105
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 130մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BSP-1099
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 135մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BSP-1106
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 150մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BSP-1107
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 180մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BSP-1199
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 180մլ
5000 դրամ
Մոդել։ BSP-1189
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 190մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BSP-1178
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 200մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BSP-1198
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 230մլ
6000 դրամ
Մոդել։ BSP-1109
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 250մլ
6500 դրամ
Մոդել։ BSP-1108
Տրամագիծ։ 75 մմ
Ծավալ։ 260մլ
2400 դրամ
Մոդել։ BSP-1110
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1127
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 180մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1112
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 210մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1114
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 210մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1113
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 210մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1115
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 220մլ
2800 դրամ
Մոդել։ BSP-1116
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 250մլ
3000 դրամ
Մոդել։ BSP-1117
Տրամագիծ։ 95 մմ
Ծավալ։ 350մլ
2100 դրամ