Մոդել։ KBS-1001
Տրամագիծ։ 117 մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KBS-1002
Տրամագիծ։ 95 մմ
3200 դրամ
Մոդել։ KBS-1003
Տրամագիծ։ 75 մմ
2500 դրամ
Մոդել։ KBS-1004
Տրամագիծ։ 90 մմ
4400 դրամ
Մոդել։ KBS-1005
Տրամագիծ։ 86 մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KBS-1006
Տրամագիծ։ 82 մմ
3600 դրամ
Մոդել։ KBS-1007
Տրամագիծ։ 76 մմ
3200 դրամ
Մոդել։ KBS-1008
Տրամագիծ։ 92 մմ
2400 դրամ
Մոդել։ KBS-1009
Տրամագիծ։ 82 մմ
2000 դրամ
Մոդել։ KBS-1110
Տրամագիծ։ 93 մմ
4000 դրամ
Մոդել։ KBS-1010
Տրամագիծ։ 60 մմ
2100 դրամ
Մոդել։ KBS-1011
Տրամագիծ։ 38 մմ
1500 դրամ